Gelibolu Bilgi Bankası

Kullanıcı Kodu:

 

Şifre:

old.geltag.com

Gelibolu'dan Haberler

Çanakkale Savaşları

Çanakkale Şehitleri

Gelibolu Bilgi Bankası

Gelibolu Rehberi

Gelibolu Kronolojisi

Gelibolu Fotoğraf Albümü

Makaleler / Yorumlar

Gelibolu Forum


İletişim

Konu Başlıkları


Bilgi bankası tam haritası

sitemize eklenen her yeni bilgiden anında haberdar olmak için adresinizi ekleyiniz:

e-mail adresiniz:Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunKanun Numarası : 4791
Kabul Tarihi : 15/01/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23.01.2003 Sayı : 25002

 

Madde 1 – 17/02/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Özel Hesap; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

Madde 2 – 4533 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; madde başlığında, ikinci, üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile yedinci fıkrasının ilk cümlesinde ve sekizinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Fonun” ibaresi, “Özel Hesabın”, birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Fonu” ibareleri “Özel Hesabı”, dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile sekizinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Fon” ibareleri “Özel Hesap”, sekizinci fıkrasında yer alan “Fondan” ibaresi “Özel Hesaptan”,

Şeklinde ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özel Hesabın saymanlık hizmetleri Bakanlık tarafından atanan sayman tarafından yürütülür.

Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesap ile ilgili dava ve icra takipleri 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 Bağlantılı diğer konular:
  ● Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
  ● Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

  Yazdır Resimsiz Yazdır Sık kullanılanlara ekle Tavsiye et Facebook'da paylaş

Belge tarihi: 23 Ocak 2003
Tarih ve sayaçlar: 27 Mart 2010 - 27 Mart 2010 - 3.606 - 3.650 - 17 - 0
Bu sayfanın tam adresi: http://www.geltag.com/databank.asp?text_id=1300
 

www.geltag.com - tüm hakları saklıdır © 2007 digital intelligence - mesut top